• /´pri:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) sự thuyết, sự thuyết giáo
  Bài thuyết giáo

  Động từ

  Thuyết giáo, thuyết pháp; giảng đạo
  Biện hộ, chủ trương, ra sức thuyết phục ai chấp nhận, ủng hộ
  Giảng, thuyết, khuyên răn
  to preach down
  gièm pha (chỉ trích, bôi xấu) (ai, cái gì) trong lúc nói (thuyết giáo)
  to preach up
  ca tụng (tán tụng, tân bốc) (ai, cái gì) trong lúc nói (thuyết giáo)
  preach to the converted
  bày cho thầy tu đọc kinh

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X