• Kỹ thuật chung

  đại diện dịch vụ
  CSR customer service representative
  đại diện dịch vụ khách hàng
  customer service representative (CSR)
  đại diện dịch vụ khách hàng
  field service representative
  đại diện dịch vụ tại chỗ
  IBM service representative
  đại diện dịch vụ của IBM

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X