• /fi:ld/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng ruộng, cánh đồng
  Mỏ, khu khai thác
  Bãi chiến trường; nơi hành quân; trận đánh
  to hold the field
  giữ vững trận địa
  to take the field
  bắt đầu hành quân
  Sân (bóng đá, crickê)
  Các đấu thủ, các vận động viên, các người dự thi, các ngựa dự thi
  Dải (băng tuyết...)
  Nền (huy hiệu)
  Lĩnh vực (hoạt động), phạm vi (quan sát...)
  art field
  lĩnh vực nghệ thuật
  a wide field of vision
  nhãn quan rộng rãi
  (vật lý) trường
  magnetic field
  từ trường
  electric field
  điện trường

  Ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) chặn và ném trả lại (bóng crickê)
  Đưa (đội bóng) ra sân

  Nội động từ

  (thể dục,thể thao) làm người chặn bóng ( crickê)
  to play the field
  không để bị ràng buộc, giữ thế thủ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trường phạm vi

  Hóa học & vật liệu

  khu dầu

  Toán & tin

  trường, miền, thể phạm vi, lĩnh vực
  field of class two
  (đại số ) trường lớp thứ hai, trường siêu Aben
  field of constants
  (đại số ) trường các hằng số
  field of events
  trường các biến cố
  field of extremals
  (giải tích ) trường các đường cực trị
  field of porce
  trường lực
  field of integration
  trường tích phân
  field of lines
  trường tuyến
  field of points
  trường điểm
  field of quotients
  trường các thương
  field of sets
  (đại số ) trường các tập hợp
  field of vectors
  trường vectơ
  algebraic number field
  trường số đại số
  base field
  trường cơ sở
  class field
  trường các lớp
  coefficient field
  (đại số ) trường các hệ số
  commutative field
  trường giao hoán
  complete field
  (đại số ) trường đầy đủ
  complete ordered field
  (đại số ) trường được sắp toàn phần
  congruence field
  (đại số ) trường đồng dư
  conjugate fields
  (đại số ) các trường liên hợp
  convervation field (of force)
  trường bảo toàn (lực)
  constant field
  (đại số ) trường hằng số
  cubic field
  trường bậc ba
  ecylotomic field
  (đại số ) trường chia vòng tròn
  derived field (with respect to a valuation)
  trường dẫn suất (đối với một sự định giá)
  difference field
  (đại số ) trường sai phân
  differential field
  (hình học ) trường hướng
  electromagnetic field
  trường điện tử
  elliptic(al) field
  (đại số ) trường eliptic
  formally real field
  (đại số ) trường thực về hình thức
  free field
  trường tự do
  ground field
  trường cơ sở
  hyper-real field
  trường siêu thực
  inertia field
  trường quán tính
  intermediate field
  (đại số ) trường trung gian
  irrotational field
  trường không rôta
  local field
  (đại số ) trường địa phương
  magnetic field
  vt. từ trường
  measure field
  trường có độ đo
  modular field
  trường môđun
  multidifferential field
  trường đa vi phân
  neutral field
  (đại số ) trường trung ho
  non-commutative field
  trường không giao hoán
  number field
  trường số
  ordered field
  (đại số ) trường được sắp
  partial differential field
  (đại số ) trường vi phân riêng
  perfect field
  trường hoàn toàn
  prime field
  trường nguyên tố
  quadratic field
  (đại số ) trường bậc hai
  quotient field
  trường các thương
  radiation field
  trường bức xạ
  ramification field
  trường rẽ nhánh
  real number field
  trường số thực
  rotational field
  trường rôta
  scalar field
  trường vô hướng
  skew field
  (đại số ) trường không giao hoán
  solenoidal vector field
  (hình học ) trường vectơ xolenoit
  splitting field
  (đại số ) trường khai triển
  tensor field
  (hình học ) trường tenxơ
  topological field
  trường tôpô
  total real field
  trường thực toàn phần
  true quotient field
  (đại số ) trường thương dúng
  two-dimentional field
  trường hai chiều
  vector field
  trường vectơ
  velocity field
  trường vận tốc
  vortex field
  trường rôta

  Xây dựng

  nơi khai thác
  ở hiện trường
  field connection
  mối nối ở hiện trường
  trường vật lý

  Kỹ thuật chung

  đồng ruộng
  lĩnh vực
  application field
  lĩnh vực áp dụng
  data processing field
  lĩnh vực tin học
  field of application
  lĩnh vực ứng dụng
  hiện trường
  field book
  nhật ký hiện trường
  field camera
  camera hiện trường
  field connection
  liên kết hiện trường
  field connection
  mối nối ở hiện trường
  field density
  độ chặt tại hiện trường
  field engineer
  kỹ sư hiện trường
  field experiment
  thí nghiệm hiện trường
  field inspection
  kiểm tra hiện trường
  field instrument
  máy đo ở hiện trường
  field investigation
  khảo sát hiện trường
  field investigation
  khảo sát tại hiện trường
  field investigation
  nghiên cứu tại hiện trường
  field investigations
  khảo sát hiện trường
  field log
  nhật ký hiện trường
  field measurement
  sự đo hiện trường
  field mission
  chuyến bay đến hiện trường
  field note
  nhật ký hiện trường
  field observation
  sự đo tại hiện trường
  field painting
  sự sơn tại hiện trường
  field rail
  ray tại hiện trường
  field railway
  đường sắt tại hiện trường
  field record book
  nhật ký hiện trường
  field survey
  khảo sát hiện trường
  field telephone
  điện thoại tại hiện trường
  field test
  sự thử nghiệm hiện trường
  field test
  thí nghiệm tại hiện trường
  field test
  thử hiện trường
  field test
  thử nghiệm tại hiện trường
  Field Test (FT)
  thử nghiệm tại hiện trường
  field verification
  sự kiểm tra hiện trường
  field weld
  sự hàn tại hiện trường
  field welding
  sự hàn tại hiện trường
  field work
  công tác tại hiện trường
  field work
  công tác ngoài hiện trường
  field-cured cylinders
  bảo dưỡng tại hiện trường
  First ISLSCP Field Experiment (FIFE)
  Thử nghiệm ISLSCP đầu tiên tại hiện trường
  revise in the field
  điều chỉnh tại hiện trường
  mành
  analog field strength recording
  sự ghi analog sức mạnh của trường
  colour field sequence
  trình tự các mành màu sắc
  field convergence
  sự hội tụ của mành
  field converter
  bộ đổi mành
  field divider
  bộ chia tần số mành
  field fly-back
  sự quét ngược mành
  field flyback
  đường quét về của mành
  field frequency
  tần số mành
  field gating circuit
  mạch chọn mành
  field sequence
  dãy mành
  field sequence
  trình tự mành
  field sequence
  tuần tự mành
  field sync
  sự đồng bộ mành
  field sync alignment
  sự đồng chỉnh đồng bộ mành
  field tilt
  sự nghiêng mành
  field-neutralizing magnet
  nam châm trung hòa mành
  night-time field-strength
  trường sức mạnh về đêm
  scanning field
  mành quét
  television field information
  tín hiệu mành truyền hình
  miền
  calculated field
  miền kết quả tính toán
  card field
  miền card
  card field
  miền phiếu
  congruence field
  miền đồng dư
  control field
  miền điều khiển
  cubic field
  miền bậc ba
  deformation field
  miền biến dạng
  difference field
  miền sai phân
  far field
  miền Fraunhofer
  far field
  miền xa
  intermediate field
  miền trung gian
  key field
  miền chính
  local field
  miền địa phương
  near-field region
  vùng miền trường gần
  neutral field
  miền trung hòa
  operand field
  miền toán hạng
  operation field
  miền thao tác
  mỏ
  mỏ dầu
  ở thực địa
  phạm vi
  field frame
  phạm vi từ trường
  field of activity
  phạm vi hoạt động
  field of application
  phạm vi ứng dụng
  field of application
  phạm vi áp dụng
  field of audibility
  phạm vi nghe được
  field of use
  phạm vi sử dụng
  field of view
  phạm vi quan sát
  leakage field
  phạm vi rò
  low-temperature field
  phạm vi nhiệt độ thấp
  main field of activity
  phạm vi chính của hoạt động
  punched-card black field
  phạm vi đục lỗ tự do
  punched-card code field
  phạm vi đục lỗ theo mã
  punched-card field
  phạm vi đục lỗ
  safety field
  phạm vi an toàn
  Sea-Viewing of Wide Field Sensor (akaSeaWiFS) (SEAWIFS)
  Quan sát biển của bộ cảm biến phạm vi rộng (cũng có thể viết tắt SeAWiFS)
  sân bay
  trường dữ liệu
  data field masking
  sự chắn trường dữ liệu
  data field of a sector
  trường dữ liệu của một cung từ
  data field pointer
  con trỏ trường dữ liệu
  output field
  trường dữ liệu xuất
  parallel data field
  trường dữ liệu song song
  PDF (Paralleldata field)
  trường dữ liệu song song
  SDF (serialdata field)
  trường dữ liệu nối tiếp
  serial data field (SDF)
  trường dữ liệu nối tiếp
  summary data field
  trường dữ liệu tóm tắt
  vỉa dầu
  vùng
  address field
  vùng địa chỉ
  bright field
  vùng sáng
  check field
  vùng kiểm tra
  coal field
  vùng than
  critical field
  vùng tới hạn
  DAF (destinationaddress field)
  vùng địa chỉ đích
  destination address field (DAF)
  vùng địa chỉ đích
  destination field
  trường đích vùng biến
  Destination Sub - area Address Field (DSAF)
  trường địa chỉ vùng con đích
  destination sub-area field (DASF)
  trường vùng con đích
  display station field
  vùng trạm hiển thị
  DSAF (destinationsubarea field)
  trường vùng con đích
  end protected field
  kết thúc vùng được phát
  end protected field
  hết vùng được phát
  entry field
  vùng nhập
  even field
  vùng chẵn
  far field
  vùng xa
  far-field region
  vùng trường xa
  field area
  vùng trường
  field of action
  vùng tác động
  field selection
  chọn vùng
  graphics field
  vùng đồ họa
  i field (informationfield)
  vùng thông tin
  information field (Ifield)
  vùng thông tin
  landing field
  vùng cất hạ cánh
  low-temperature field
  vùng nhiệt độ thấp
  major class field
  vùng lớp chính
  message field (MFLD)
  vùng thông báo
  MFLD (messagefield)
  vùng thông báo
  minor class field
  vùng lớp phụ
  minor control field
  vùng điều khiển phụ
  multiple-choice selection field
  vùng lựa có nhiều lựa chọn
  near-field region
  vùng miền trường gần
  non scan field
  trường không quét, vùng không quét
  numeric field
  trường số, vùng số
  oil field
  vùng dầu mỏ
  origin subarea field (OSAF)
  trường vùng phụ gốc
  OSAF (originsubarea field)
  trường vùng phụ gốc
  receiving field
  vùng nhận
  tag field
  vùng nhãn
  target field
  vùng đích
  well field
  vùng giếng (cấp nước)

  Kinh tế

  cánh đồng
  field trial
  sự thí nghiệm trên cánh đồng
  đồng ruộng
  sân
  trường
  field activities
  hiện trường
  field assignments
  sự bổ nhiệm ngoài hiện trường
  field auditor
  người kiểm toán tại hiện trường
  field duty station
  địa điểm công tác ngoài hiện trường
  field office
  văn phòng làm việc tại hiện trường
  field sales
  tiêu thụ tại hiện trường
  field survey
  điều tra tại hiện trường
  field survey
  nghiên cứu hiện trường
  field test
  thí nghiệm tại hiện trường
  field training
  đạo tạo tại hiện trường
  field work
  công việc tại chỗ, tại hiện trường
  field-intensity map
  bản đồ cường độ trường
  field-intensity measurement
  đo cường độ trường
  housing subsidy for field staff
  trợ cấp nhà ở cho nhân viên phục vụ tại hiện trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X