• Thông dụng

  Cách viết khác petrolỵstation

  Danh từ

  Nơi bảo quản sửa chữa ô tô, nơi rửa (thay dầu, bôi mỡ) ô tô
  Nơi bán đồ phụ tùng (về điện...)
  a radio service station
  nơi bán những đồ về ô tô

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trạm dịch vụ
  trạm sữa chữa

  Ô tô

  gara sửa chữa

  Kỹ thuật chung

  trạm bảo dưỡng kỹ thuật

  Kinh tế

  trạm dịch vụ
  trạm dịch vụ (ô tô)
  trạm sửa chữa (xe hơi)
  trạm xăng dầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X