• /´set¸bæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giật lùi, sự đi xuống, sự thoái trào; sự thất bại
  Dòng nước ngược
  Chỗ thụt vào (ở tường...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự xuống trở lại (giá ở Sở giao dịch chứng khoán)
  trở ngại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X