• (đổi hướng từ Sevens)
  /'sev(ə)n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bảy
  to be seven
  lên bảy (tuổi)

  Danh từ

  Số bảy ( 7)
  the seven wonders of the world
  bảy kỳ quan trên thế giới
  (trong từ ghép) có bảy đơn vị trong vật được mô tả
  a seven-line poem
  bài thơ bảy dòng
  Nhóm bảy người

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảy
  bảy (7)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X