• /'pouim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài thơ
  write poems
  làm thơ
  compose poems
  sáng tác thơ
  (nghĩa bóng) vật đẹp như bài thơ, cái nên thơ, cảnh đẹp như thơ
  the chalet is a poem in wood
  ngôi nhà ván ấy là một kiến trúc bằng gỗ rất nên thơ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X