• /wɜ:ld/

  Thông dụng

  danh từ

  thế giới, hoàn cầu, địa cầu
  to go round the world
  đi vòng quanh thế giới
  all over the world
  khắp thế giới
  World of evil
  Thế giới tội ác
  vũ trụ, vạn vật
  since the beginning of the world
  từ buổi sơ khai của vũ trụ, từ khi khai thiên lập địa
  thế gian, trần tục, cõi trần gian, thế giới
  to be brought in to the world
  sinh ra đời
  in this world
  ở cõi trần gian này
  World of war
  chiến tranh thế giới
  thiên hạ, nhân loại, mọi người
  all the world has heard of it
  thiên hạ ai người ta cũng biết cái đó
  cuộc đời, việc đời; xã hội, cuộc sống xã hội
  a man of the world
  một người lịch duyệt từng trải
  to know nothing of the world
  không biết tí gì việc đời
  as the world goes
  thời buổi này, cứ thời thế này; thói đời này
  giới
  in the world of letters ; in the literary world
  trong giới văn học
  the sporting world
  giới thể thao
  the vegetable world
  giới thực vật
  nhiều, một số lớn ( (thường) a world of )
  a world of meaning
  nhiều ý nghĩa
  a world of letters
  một đống thư
  a world of trouble
  nhiều điều phiền phức

  Cấu trúc từ

  to be all the world to
  là tất cả
  he was all the world to his mother
  Anh ta là tất cả đối với bà mẹ của anh ta.
  to carry the world before one
  thành công hoàn toàn và nhanh chóng
  for all the world

  (xem) for

  for the world
  không vì bất cứ lý do gì, không đời nào
  I would not do it for the world
  Không đời nào tôi làm điều đó.
  to the world
  (từ lóng) hết sức, rất mực
  drunk to the world
  Say bí tỉ
  tired to the world
  Mệt nhoài
  dead to the world
  Chết giấc, say bí tỉ
  to take the world as it is
  đời thế nào thì phải theo thế
  top of the world
  (từ lóng) không chê vào đâu được, tuyệt diệu
  world without end
  vĩnh viễn
  the world , the flesh and the devil
  mọi cái cám dỗ con người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X