• Thông dụng

  Danh từ

  Số tiền phải thanh toán cho người làm công khi hợp đồng của họ đã kết thúc

  Kinh tế

  tiền (bồi thường) thôi việc (thanh toán mãn hợp đồng)
  tiền thôi việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X