• /´sekslis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không ham muốn tình dục, không có sự hấp dẫn tình dục, không hoạt động tình dục
  a dry, sexless person
  một người khô khan, thờ ơ tình dục
  a sexless relationship
  mối quan hệ không có tình dục
  Vô tính (không phải đực, không phải cái)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X