• /ri'lei∫әn∫ip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mối quan hệ, mối liên hệ
  the relationship between the socialist countries is based on proletarian internationalism
  quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sản
  Sự giao thiệp; mối quan hệ, mối liên lạc
  to be in relationship with someone
  đi lại giao thiệp với ai
  Tình thân thuộc, tình họ hàng
  the relationship by blood
  tình họ hàng ruột thịt
  a father-son relationship
  tình thân thuộc cha con
  Quan hệ tình cảm; quan hệ tình dục
  she has a relationship with somebody
  cô ấy có quan hệ tình dục với ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ thức, liên hệ, sự quan hệ

  Điện lạnh

  hệ thức
  Kramers-Kronig relationship
  hệ thức Kraemer-Kronig

  Kỹ thuật chung

  mối quan hệ
  Customer Relationship Management (CRM)
  quản lý mối quan hệ khách hàng
  entity relationship
  mối quan hệ thực thể
  Extended Entity Relationship (EER)
  mối quan hệ thực thể mở rộng
  temperature-entropy relationship
  mối quan hệ nhiệt độ - entropy
  working relationship
  mối quan hệ làm việc
  mối tương quan
  quan hệ
  AND relationship
  quan hệ AND
  attribute relationship
  quan hệ thuộc tính
  bi-orthogonality relationship
  quan hệ song trực giao
  Customer Relationship Management (CRM)
  quản lý mối quan hệ khách hàng
  dose response relationship
  quan hệ độ nhạy
  empirical relationship
  quan hệ kinh nghiệm
  Entity - Relationship (diagram) (E-R)
  Thực thể - Quan hệ (giản đồ)
  entity relationship
  mối quan hệ thực thể
  entity relationship diagram
  sơ đồ quan hệ thực thể
  Entity, Relationship, Attribute (ERA)
  Thực thể, Quan hệ, Thuộc tính
  entropy-temperature relationship
  quan hệ entropy-nhiệt độ
  Extended Entity Relationship (EER)
  mối quan hệ thực thể mở rộng
  flood frequency relationship
  quan hệ tần suất-lưu lượng (lũ)
  geophysic relationship
  quan hệ địa vật lý
  hydraulic relationship
  quan hệ thủy lực
  hydrologic relationship
  quan hệ thủy văn
  keying relationship
  sự quan hệ nhấn phím
  linear phase relationship
  quan hệ pha tuyến tính
  linear relationship
  quan hệ tuyến tính
  liquid limit bar linear shrinkage relationship
  quan hệ giữa giới hạn lỏng và co ngót tuyến tính
  logical relationship
  quan hệ logic
  monotonic relationship
  quan hệ đơn điệu
  oil-moisture-refrigerant relationship
  quan hệ dầu-ẩm-môi chất lạnh
  OR relationship
  quan hệ OR
  parent-child relationship
  quan hệ cha-con
  phase relationship
  quan hệ pha
  physical relationship
  quan hệ vật lý
  pressure volume temperature law (relationship)
  quan hệ áp suất-thể tích-nhiệt độ
  pressure-temperature relationship
  quan hệ áp suất-nhiệt độ
  rainfall runoff relationship
  quan hệ mưa-dòng chảy
  refrigerant-oil relationship
  quan hệ môi chất lạnh-dầu
  relationship between quantities
  quan hệ giữa các biến
  relationship between quantities
  quan hệ giữa các đại lượng
  relationship between variables
  quan hệ giữa các biến
  relationship between variables
  quan hệ giữa các đại lượng
  relationship type
  kiểu quan hệ
  stress-train relationship
  quan hệ ứng suất-biến dạng
  structure relationship
  quan hệ cấu trúc
  tectonic relationship
  quan hệ kiến tạo
  temperature-entropy relationship
  mối quan hệ nhiệt độ - entropy
  temperature-time relationship
  quan hệ nhiệt độ-thời gian
  thermodynamic relationship
  quan hệ nhiệt động (lực) học
  transport relationship
  quan hệ vận tải
  vapour-pressure temperature relationship
  quan hệ nhiệt độ-áp suất hơi
  working relationship
  mối quan hệ làm việc
  sự liên hệ
  sự phụ thuộc
  functional relationship
  sự phụ thuộc hàm
  sự tương quan

  Kinh tế

  sự quan hệ
  temperature-time relationship
  sự quan hệ về nhiệt độ và thời gian
  sự tương quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X