• /´ʃeidiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự che (khỏi ánh mặt trời, ánh sáng...)
  Sự đánh bóng (bức tranh)
  Sự hơi khác nhau; sắc thái

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự bôi màu
  sự tạo sắc
  tr (sự) tạo màu dần

  Toán & tin

  sự tô bóng
  tô bóng
  dark shading
  tô bóng đen

  Xây dựng

  sự đánh bóng (hình vẽ)
  sự quét sơn

  Điện lạnh

  vệt đen (trên màn hình)

  Kỹ thuật chung

  bóng mờ
  sự chắn
  sự che
  sự làm mờ
  sự nhuộm màu
  sự tạo bóng
  sự tô màu
  sự tô màu dần

  Kinh tế

  sự bao gói theo màu
  sự giảm nhượng (giá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X