• (đổi hướng từ Shambled)


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng đi kéo lê; dáng đi lóng ngóng, sự chạy lóng ngóng

  Nội động từ

  Đi kéo lê, đi lết; đi lóng ngóng, chạy lóng ngóng

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  scuff , scuffle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X