• /´ʃa:pnis/

  Xây dựng

  độ nét (tiếng nói, hình ảnh)

  Điện lạnh

  độ sắc

  Kỹ thuật chung

  độ nét
  độ rõ
  độ rõ nét
  độ nhọn
  độ sắc nét

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X