• /´ʃini/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .shinty

  Trò chơi sini (giống hockey; một loại bóng gậy cong)
  Gậy chơi sini; bóng chơi sini

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ( (thường) + up) trèo cây

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X