• /´ʃip¸loud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tải trọng (lượng hàng hoá và số hành khách của tàu, thuyền)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàng chuyên chở
  hàng hóa
  hàng hóa trên tàu

  Kinh tế

  hàng chở trên tàu
  hàng hóa trên tàu
  những số lượng lớn
  sức chở của tàu biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X