• (đổi hướng từ Shiting)
  /ʃait/

  Thông dụng

  Danh từ/ động từ

  Xem shit

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X