• /ʃɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất thải của ruột; cứt, phân
  a pile of dog shit on the pavement
  một bãi cứt chó trên vỉa hè
  Sự thải ra chất thải của ruột; sự ỉa, sự đi đại tiện
  Sự nhận xét bậy bạ, sự nhận xét vô nghĩa; bản viết bậy bạ, bản viết vô nghĩa
  you do talk a load of shit!
  anh nói toàn chuyện bậy bạ!
  Kẻ đê tiện
  that little shit stole my money
  thằng đê tiện đó đã lấy cắp tiền của tôi
  in the shit
  bị phiền toái
  not give a shit
  không hề quan tâm, không hề để ý

  Động từ (thì quá khứ và động tính từ quá khứ là shitted hoặc shat)

  Ỉa; đi ỉa
  to shit oneself
  ỉa vãi ra; quá khiếp sợ

  Thán từ

  (dùng để biểu lộ sự tức giận)
  shit! I've missed the train!
  như cứt! tôi đã nhỡ chuyến tàu đó!

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X