• Thông dụng

  Danh từ

  Hoá đơn ngắn kỳ (phải thanh toán trong thời hạn ngắn)

  Kinh tế

  hối phiếu ngắn hạn
  hối phiếu ngắn hạn (phải trả trong vòng 10 ngày)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X