• /´said¸ɔn/

  Thông dụng

  Phó từ
  Sườn, hông; với bên cạnh của cái gì hướng về cái gì khác
  the other car hit us side-on
  chiếc xe hơi va sườn xe vào chúng tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X