• /´said¸sædl/

  Thông dụng

  Danh từ
  Yên ngồi nghiêng (yên ngựa dùng cho nữ kỵ sĩ; ngồi cả hai chân về cùng một bên)
  Phó từ
  Trên yên ngồi nghiêng
  to riding side-saddle
  cưỡi ngựa ngồi nghiêng trên yên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X