• /saɪ.tɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trông thấy; sự bị trông thấy
  the first sighting of a new star
  sự trông thấy lần đầu tiên một ngôi sao mới

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự (quan trắc) định vị trí

  Kỹ thuật chung

  sự ngắm
  sự ngắt
  sự quan trắc

  Kinh tế

  sự xuất trình (một phiếu khoán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X