• Toán & tin

  kết nối với hệ thống
  trình diện

  Kỹ thuật chung

  khởi nhập
  đăng nhập

  Kinh tế

  đăng ký thất nghiệp
  điểm danh lúc đến sở làm (của công nhân trong các xưởng)
  giao công việc
  nhận làm việc
  tuyển dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X