• Kỹ thuật chung

  bộ xử lý tín hiệu
  Advanced Signal Processor (ASP)
  bộ xử lý tín hiệu tiên tiến
  Digital Signal Processor (DSP)
  bộ xử lý tín hiệu số
  Digital Signal Processor (DSP)
  bộ xử lý tín hiệu số-DSP
  DSP (digitalsignal processor)
  bộ xử lý tín hiệu số
  Ku-Band Signal Processor (KUSP)
  Bộ xử lý tín hiệu băng Ku

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X