• /əd'vɑ:nst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiên tiến, tiến bộ, cấp tiến
  an advanced method of production
  phương pháp sản xuất tiên tiến
  advanced ideas
  tư tưởng tiến bộ
  Cao, cấp cao
  to be advanced in years
  đã cao tuổi
  advanced mathematics
  toán cấp cao
  advanced students
  học sinh đại học ở các lớp cao

  Chuyên ngành

  Ô tô

  đánh lửa quá sớm

  Toán & tin

  cao cấp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  after , behind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X