• /sig'nifikəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo một cách truyền đạt có ý nghĩa đặc biệt
  smile significantly
  cười một cách có ý nghĩa
  wink significantly
  nháy mắt một cách có ý nghĩa
  Đáng kể; tới một mức độ quan trọng, tới một mức độ to lớn
  profits have risen significantly
  lợi nhuận đã tăng lên đáng kể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X