• /´sainiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc dùng cử chỉ để nói với người điếc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỉ đường
  direction signing
  biển chỉ đường

  Kinh tế

  việc ký tên
  việc nhận trả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X