• /´silvə¸pleitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng bạc, được mạ bạc
  silver-plated dishes
  đĩa mạ bạc

  Chuyên ngành

  Điện

  được mạ bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X