• Kỹ thuật chung

  đơn tinh thể
  semiconductor single crystal
  đơn tinh thể bán dẫn
  single crystal growth
  sự kéo đơn tinh thể
  single crystal growth
  sự nuôi đơn tinh thể
  single crystal semiconductor
  chất bán dẫn đơn tinh thể

  Xây dựng

  tinh thể đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X