• Điện tử & viễn thông

  sự điều biến dải biên đơn
  narrow single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X