• /¸mɔdju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự uốn giọng, sự ngân nga, giọng lên xuống trầm bổng
  (âm nhạc) sự chuyển giọng
  (rađiô) sự điều biến

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự biến điệu
  amplitude frequency modulation
  sự điều chỉnh biên -tần; sự biến điệu biên- tần
  cross modulation
  sự biến điệu chéo nhau
  frequency modulation
  sự biến điệu tần số
  phase modulation
  (điều khiển học )sự biến điệu pha
  on-off modulation
  sự thao tác
  pulse modulation s
  ự biến điệu xung
  pulse-position modulation
  sự biến điệu pha xung
  pulse-width modulation
  sự biến điệu xung rộng
  spurious modulation
  sự biến điệu parazit
  time modulation
  sự biến điêụ theo thời gian, sự biến điệu tạm thời

  Xây dựng

  sự chuyển điệu

  Điện

  biến điện xung

  Giải thích VN: Kỹ thuật sử dụng xung biến đổi độ rộng hay tần số hay xung biến đổi theo mã quy ước để truyền tin.

  sự điều chế

  Giải thích VN: Phương pháp mà biên độ hoặc tần số của điện thế sóng hình sine được biến đổi tùy theo sự biến đổi của một điện thế hay cường độ khác được gọi là tín hiệu biến hiệu.

  high level modulation
  sự điều chế mức cao
  reactance modulation
  sự điều chế điện kháng

  Kỹ thuật chung

  điều biến
  acousto-optic modulation
  sự điều biến âm quang
  adaptive differential pulse code modulation
  điều biến mã xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
  điều biến mã xung vi sai thích ứng
  AM (amplitudemodulation)
  biến điệu biên độ
  AM/FM (amplitudemodulation/frequency modulation)
  điều biên/điều tần
  amplitude frequency modulation
  biến điệu biên độ tần số
  amplitude frequency modulation
  sự biến điệu biên tần
  amplitude modulation
  biến điệu biên độ
  amplitude modulation
  điều biến biên độ
  amplitude modulation
  sự biến điệu biên độ
  amplitude modulation (AM)
  biến điệu biên độ
  amplitude modulation (AM)
  điều biến biên độ
  Amplitude Modulation (AM)
  điều chế biên độ (điều biên)
  amplitude modulation index
  chỉ số biến điệu biên độ
  amplitude modulation system
  hệ thống biến điệu biên độ
  amplitude modulation wave
  sóng biến điệu biên độ
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều biến biên độ/điều biến tần số
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều biên/điều tần
  amplitude-modulation
  điều biến biên độ
  amplitude-modulation noise
  nhiễu do điều biên
  angle modulation
  điều biến góc
  B-modulation
  sự điều biến B
  base modulation
  điều biến bazơ
  binary modulation
  sự điều biến nhị phân
  brightness modulation
  điều biến độ chói
  carrier modulation
  sự điều biến sóng mang
  carrier-wave modulation
  sự điều biến sóng mang
  Carrier-less Amplitude/ Phase Modulation (CAP)
  điều biên/pha không có sóng mang
  cathode modulation
  sự điều biến catot
  companded delta modulation (CDM)
  điều biến đenta nén-giãn
  compound modulation
  sự điều biến kép
  compound modulation
  sự điều biến phức hợp
  conductivity modulation transistor
  tranzito điều biến dẫn điện
  contact modulation
  điều biến tiếp điểm
  cross modulation
  sự điều biến chéo
  current modulation
  sự điều biến dòng điện
  delta modulation
  điều biến đenta
  delta modulation (DM)
  sự điều biến đenta
  depth of modulation
  độ (sâu) điều biến
  differential pulse code modulation
  điều biến mã xung vi sai
  differential pulse code modulation (DPCM)
  sự điều biến mã xung vi sai
  digital modulation
  sự điều biến số
  digital modulation system
  hệ điều biến số
  diode modulation
  sự điều biến điot
  Doppler modulation
  sự điều biến Doppler
  double modulation
  sự điều biến kép
  DPCM (differentialpulse code modulation)
  sự điều biến mã xung vi sai
  electrostatic modulation
  điều biến tĩnh điện
  external modulation
  sự điều biến ngoài
  FM (frequencymodulation)
  sự điều biến tần số
  focus modulation
  sự điều biến tụ tiêu
  frequency modulation
  điều biến tần số
  frequency modulation
  sự điều biến tần số
  frequency-modulation Doppler
  hệ thống rađa điều biến tần
  grid modulation
  sự điều biến lưới
  impulse modulation
  điều biến xung lực
  incidental amplitude modulation
  sự điều biên ngẫu nhiên
  incidental modulation
  sự điều biến ngẫu nhiên
  indirect modulation
  sự điều biến gián tiếp
  intensity modulation
  điều biến cường độ
  inverse modulation
  sự điều biến ngược
  laser beam modulation
  sự điều biến bằng chùm laze
  light modulation
  sự điều biến ánh sáng
  linear modulation
  sự điều biên tuyến tính
  linear modulation
  sự điều biến tuyến tính
  low-level modulation
  sự điều biến mức thấp
  mechanical modulation
  sự điều biến cơ học
  modulation (vs)
  sự điều biến
  modulation amplifier
  bộ khuếch đại điều biến
  modulation angle
  góc điều biến
  modulation band
  dải điều biến
  modulation depth
  độ (sâu) điều biến
  modulation depth
  độ sâu điều biến
  modulation depth
  hệ số điều biến
  modulation electrode
  điện cực điều biến
  modulation envelope
  đường bao điều biến
  modulation factor
  độ sâu điều biến
  modulation factor
  hệ số điều biến
  modulation grid
  lưới điều biến
  modulation meter
  đồng hồ đo điều biến của sóng
  modulation meter
  máy đo độ điều biến
  modulation method
  phương pháp điều biến
  modulation noise
  tiếng ồn điều biến
  modulation noise
  tạp âm điều biến
  modulation protocol
  giao thức điều biến
  modulation transfer function
  hàm chuyển điều biến
  modulation-doped field effect transistor (MODFET)
  tranzito (hiệu ứng) trường pha tạp điều biến
  multilevel modulation
  sự điều biến nhiều mức
  multiple modulation
  điều biến bội
  n-state quadrature amplitude modulation
  điều biên vuông pha trạng thái n
  narrow single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn hẹp
  narrow-band voice modulation
  điều biến tiếng nói dải hẹp
  NBVM (narrowband voice modulation)
  điều biến tiếng nói dải hẹp
  negative modulation
  sự điều biến âm
  noise modulation
  sự điều biến tiếng ồn
  NRZ modulation (non-returnto zero modulation)
  sự điều biến không trở về số không
  NRZ modulation (non-returnto zero modulation)
  sự điều biến NRZ
  optical modulation
  điều biến ánh sáng
  optical modulation
  sự điều biến quang
  PAM (Pulseamplitude modulation)
  sự biến điệu biên độ xung
  PAM (pulseamplitude modulation)
  sự điều biến biên dễ xung
  parallel modulation
  sự điều biến song song
  PCM (pulsecode modulation)
  điều biến mã xung
  PCM (Pulsecode modulation)
  sự điều biến mã xung
  PCM/FM modulation
  điều biến PCM/FM
  PDM (pulsedelta modulation)
  sự điều biến đen-ta xung
  PDM (pulseduration modulation)
  sự điều biến thời khoảng xung
  percent modulation
  phần trăm điều biến
  permutation modulation
  sự điều biến hoán vị
  PFM (pulsefrequency modulation)
  sự điều biến tần số xung
  PFM (Pulse-frequency modulation)
  sự điều biến tần số-xung
  phase modulation
  điều biến pha
  phase modulation
  sự điều biến pha
  Phase Modulation (PM)
  điều biến pha
  phase modulation (PM)
  sự điều biến pha
  phase-modulation transmitter
  máy phát điều biến pha
  phase-reversal modulation
  sự điều biến đảo pha
  PIN diode modulation
  sự điều biến điôt PIN
  plate modulation
  sự điều biến anode
  plate pulse modulation
  sự điều biến xung anode
  PM (PhaseModulation)
  điều biến pha
  PM (phasemodulation)
  sự điều biến pha
  polar modulation
  sự điều biến có cực
  polarization modulation
  sự điều biến phân cực
  pole modulation
  điều biến cực
  positive modulation
  sự điều biến dương
  PPM (pulseposition modulation)
  sự điều biến vị trí xung
  pulse amplitude modulation
  điều biến xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  mạng điều biên độ xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  sự điều biến biên độ xung
  pulse amplitude modulation network
  mạng điều biến biên độ xung
  Pulse Code Modulation (PCM)
  điều biến mã xung
  pulse code modulation (PCM)
  sự điều biến mã xung
  pulse code modulation transmission
  truyền điều biến mã xung
  pulse code modulation-PCM
  điều biến mã xung (PCM) xung
  pulse delta modulation
  sự điều biến đenta xung
  pulse duration modulation (PDM)
  điều biến thời gian xung
  pulse duration modulation (PDM)
  điều biến thời khoảng xung
  pulse frequency modulation
  điều biến tần xung
  pulse frequency modulation (PFM)
  sự điều biến tần số xung
  pulse interval modulation
  sự điều biến khoảng (cách) xung
  pulse length modulation
  sự điều biến độ dài xung
  pulse mode modulation
  điều biến chế độ xung
  pulse modulation
  điều biến xung
  pulse modulation
  sự điều biến xung
  pulse phase modulation (PPM)
  sự điều biến pha xung
  pulse position modulation (PPM)
  sự điều biến vị trí xung
  pulse time modulation
  điều biến thời gian xung
  pulse time modulation
  sự điều biến thời gian xung
  pulse width modulation (PWM)
  điều biến độ rộng xung
  pulse width modulation (PWM)
  điều biến thời khoảng xung
  pulse width modulation (PWM)
  sự điều biến độ rộng xung
  pulse-amplitude modulation
  điều biến biên độ xung
  pulse-duration modulation (PDM)
  sự điều biến thời khoảng xung
  pulse-frequency modulation (PFM)
  sự điều biến xung-tần số xung
  pulse-interval modulation
  sự điều biến khoảng xung
  pulse-numbers modulation
  sự điều biến số xung
  pulse-phase modulation
  sự điều biến pha xung
  PWM (pulsewidth modulation)
  điều biến độ rộng xung
  PWM (pulsewidth modulation)
  sự điều biến độ rộng xung
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulation (QAM)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  quantized pulse modulation
  điều biến xung lượng tử hóa
  self-modulation
  sự tự điều biến
  sine wave modulation
  sự điều biến sóng sin
  single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn
  spatial modulation
  sự điều biến không gian
  spread spectrum modulation
  bộ điều biến phổ rộng
  ternary pulse code modulation
  sự điều biến mã xung tam phân
  thrust modulation
  sự điều biến lực đẩy
  time modulation
  sự điều biến thời gian
  wideband modulation
  sự điều biến dải rộng
  sự biến điệu

  Giải thích VN: Phương pháp mà biên độ hoặc tần số của điện thế sóng hình sine được biến đổi tùy theo sự biến đổi của một điện thế hay cường độ khác được gọi là tín hiệu biến hiệu.

  adaptive delta modulation
  sự biến điệu delta thích nghi
  amplitude frequency modulation
  sự biến điệu biên tần
  amplitude modulation
  sự biến điệu biên độ
  angle modulation
  sự biến điệu góc
  angular modulation
  sự biến điệu góc
  binary modulation
  sự biến điệu nhị phân
  coherent modulation
  sự biến điệu nhất quán
  compacted delta modulation-CDM
  sự biến điệu delta được nén
  cross modulation
  sự biến điệu chéo nhau
  defective modulation
  sự biến điệu sai
  delta modulation-MD
  sự biến điệu delta
  external modulation
  sự biến điệu bên ngoài
  facsimile modulation
  sự biến điệu facximin
  facsimile modulation
  sự biến điệu faximile
  four-phase modulation
  sự biến điệu bốn pha
  frequency modulation
  sự biến điệu tần số
  frequency shift modulation
  sự biến điệu dịch tần
  linear modulation
  sự biến điệu tuyến tính
  multi-condition modulation
  sự biến điệu đa trị
  multiple modulation
  sự biến điệu bội
  noise modulation
  sự biến điệu tiếng ồn
  non-return to zero modulation
  sự biến điệu không trở về zêro
  on-off keying modulation
  sự biến điệu bật-tắt
  on-off keying modulation
  sự biến điệu có hay không
  PAM (Pulseamplitude modulation)
  sự biến điệu biên độ xung
  peak modulation
  sự biến điệu đỉnh
  peak modulation of the main carrier
  sự biến điệu đỉnh của sóng mạng chính
  phase modulation
  sự biến điệu pha
  phase modulation of carrier
  sự biến điệu pha của sóng mang
  phase modulation of the vector sum
  sự biến điệu pha của véc-tơ tổng
  polar modulation
  sự biến điệu cực
  pole modulation
  sự biến điệu cực
  programme modulation
  sự biến điệu chương trình
  pulse duration modulation
  sự biến điệu trong khoảng xung
  pulse modulation
  sự biến điệu xung
  pulse modulation-PM
  sự biến điệu xung
  pulse number modulation-PNM
  sự biến điệu bằng số xung
  pulse-position modulation
  sự biến điệu pha xung
  pulse-width modulation
  sự biến điệu xung rộng
  quadrature modulation
  sự biến điệu vuông pha
  residual modulation
  sự biến điệu còn sót
  sound modulation
  sự biến điệu âm thanh
  spread spectrum modulation
  sự biến điệu trải phổ
  spurious modulation
  sự biến điệu parazit
  time modulation
  sự biến điệu tạm thời
  velocity modulation
  sự biến điệu siêu tốc
  sự điều biến
  acousto-optic modulation
  sự điều biến âm quang
  B-modulation
  sự điều biến B
  binary modulation
  sự điều biến nhị phân
  carrier modulation
  sự điều biến sóng mang
  carrier-wave modulation
  sự điều biến sóng mang
  cathode modulation
  sự điều biến catot
  compound modulation
  sự điều biến kép
  compound modulation
  sự điều biến phức hợp
  cross modulation
  sự điều biến chéo
  current modulation
  sự điều biến dòng điện
  delta modulation (DM)
  sự điều biến đenta
  differential pulse code modulation (DPCM)
  sự điều biến mã xung vi sai
  digital modulation
  sự điều biến số
  diode modulation
  sự điều biến điot
  Doppler modulation
  sự điều biến Doppler
  double modulation
  sự điều biến kép
  DPCM (differentialpulse code modulation)
  sự điều biến mã xung vi sai
  external modulation
  sự điều biến ngoài
  FM (frequencymodulation)
  sự điều biến tần số
  focus modulation
  sự điều biến tụ tiêu
  frequency modulation
  sự điều biến tần số
  grid modulation
  sự điều biến lưới
  incidental amplitude modulation
  sự điều biên ngẫu nhiên
  incidental modulation
  sự điều biến ngẫu nhiên
  indirect modulation
  sự điều biến gián tiếp
  inverse modulation
  sự điều biến ngược
  laser beam modulation
  sự điều biến bằng chùm laze
  light modulation
  sự điều biến ánh sáng
  linear modulation
  sự điều biên tuyến tính
  linear modulation
  sự điều biến tuyến tính
  low-level modulation
  sự điều biến mức thấp
  mechanical modulation
  sự điều biến cơ học
  multilevel modulation
  sự điều biến nhiều mức
  narrow single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn hẹp
  negative modulation
  sự điều biến âm
  noise modulation
  sự điều biến tiếng ồn
  NRZ modulation (non-returnto zero modulation)
  sự điều biến không trở về số không
  NRZ modulation (non-returnto zero modulation)
  sự điều biến NRZ
  optical modulation
  sự điều biến quang
  PAM (pulseamplitude modulation)
  sự điều biến biên dễ xung
  parallel modulation
  sự điều biến song song
  PCM (Pulsecode modulation)
  sự điều biến mã xung
  PDM (pulsedelta modulation)
  sự điều biến đen-ta xung
  PDM (pulseduration modulation)
  sự điều biến thời khoảng xung
  permutation modulation
  sự điều biến hoán vị
  PFM (pulsefrequency modulation)
  sự điều biến tần số xung
  PFM (Pulse-frequency modulation)
  sự điều biến tần số-xung
  phase modulation
  sự điều biến pha
  phase modulation (PM)
  sự điều biến pha
  phase-reversal modulation
  sự điều biến đảo pha
  PIN diode modulation
  sự điều biến điôt PIN
  plate modulation
  sự điều biến anode
  plate pulse modulation
  sự điều biến xung anode
  PM (phasemodulation)
  sự điều biến pha
  polar modulation
  sự điều biến có cực
  polarization modulation
  sự điều biến phân cực
  positive modulation
  sự điều biến dương
  PPM (pulseposition modulation)
  sự điều biến vị trí xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  sự điều biến biên độ xung
  pulse code modulation (PCM)
  sự điều biến mã xung
  pulse delta modulation
  sự điều biến đenta xung
  pulse frequency modulation (PFM)
  sự điều biến tần số xung
  pulse interval modulation
  sự điều biến khoảng (cách) xung
  pulse length modulation
  sự điều biến độ dài xung
  pulse modulation
  sự điều biến xung
  pulse phase modulation (PPM)
  sự điều biến pha xung
  pulse position modulation (PPM)
  sự điều biến vị trí xung
  pulse time modulation
  sự điều biến thời gian xung
  pulse width modulation (PWM)
  sự điều biến độ rộng xung
  pulse-duration modulation (PDM)
  sự điều biến thời khoảng xung
  pulse-frequency modulation (PFM)
  sự điều biến xung-tần số xung
  pulse-interval modulation
  sự điều biến khoảng xung
  pulse-numbers modulation
  sự điều biến số xung
  pulse-phase modulation
  sự điều biến pha xung
  PWM (pulsewidth modulation)
  sự điều biến độ rộng xung
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulation (QAM)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  sine wave modulation
  sự điều biến sóng sin
  single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn
  spatial modulation
  sự điều biến không gian
  ternary pulse code modulation
  sự điều biến mã xung tam phân
  thrust modulation
  sự điều biến lực đẩy
  time modulation
  sự điều biến thời gian
  wideband modulation
  sự điều biến dải rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X