• Thông dụng

  Thành Ngữ

  sink in/sink into something
  ăn vào, thấm vào một chất khác; bị hút vào (về chất lỏng)

  Xem thêm sink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X