• //'intu/ 'intə/

  Thông dụng

  Giới từ

  Vào, vào trong
  to go into the garden
  đi vào vườn
  to throw waste paper into the dustbin
  vứt giấy vụn vào thùng rác
  to walk off into the night
  bước vào bóng đêm
  far into the distance
  tít tận đằng xa
  Thành, thành ra; hoá ra
  to translate Kieu into English
  dịch truyện Kiều ra tiếng Anh
  to collect broken bricks into heaps
  nhặt gạch vụn để thành đống
  to divide a class into groups
  chia một lớp thành nhiều nhóm
  to cow somebody into submission
  làm cho ai sợ hãi mà quy phục
  (toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) với (nhân, chia)
  7 into 3 is 21
  nhân 7 với 3 là 21
  3 into 21 is 7
  21 chia cho 3 được 7
  to be into sth
  say mê điều gì


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X