• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm chìm, người đánh chìm
  Người đào giếng; thợ đào giếng mỏ
  Chì lưới (vật năng buộc ở dây câu, ở lưới... để giữ nó chìm dưới nước); vật làm chìm
  (kỹ thuật) thanh ấn (dệt)
  hook, line and sinker
  (nghĩa bóng) tất cả, cả chì lẫn chài
  to lose hook, line and sinker
  mất cả chì lẫn chài

  Cơ khí & công trình

  búa khoan sâu
  máy bơm sâu
  thợ đào

  Dệt may

  tấm ấn chìm
  sinker bar
  bệ đỡ tấm ấn chìm
  tấm uốn sợi

  Hóa học & vật liệu

  dụng cụ đào giếng

  Xây dựng

  người đào giếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X