• /'siɳkiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chìm; sự đánh chìm
  Sự hạ xuống, sự tụt xuống, sự lún xuống; sự sa lầy
  Sự đào giếng
  Sự đầu tư
  Sự nôn nao (vì đói, sợ...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự gia công mặt cong (khuôn dập)

  Xây dựng

  sự ấn xuống
  sự chìm sâu
  sự khắc sâu
  sự lún xuống
  sự sụt xuống

  Kỹ thuật chung

  sự ấn lõm
  sự chất tải
  sự chìm
  sự chồn
  sự chồn.
  sự đào sâu
  sự hạ
  sự khắc
  sự khai đào
  shaft sinking
  sự khai đào giếng mỏ
  sự lún
  sự nhúng chìm
  sự sụt
  sự tóp
  sự xoi rãnh

  Kinh tế

  đánh đắm tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X