• /´skimə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người gạn kem (trong sữa)
  Người đọc lướt một quyển sách
  Thìa hớt kem (trong sữa); thìa hớt bọt
  Thuyền máy nhẹ và nhanh
  (động vật học) nhạn biển (mỏ giẹp hay bay là là trên mặt nước để kiếm mồi)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ hớt dầu
  gậy tháo xỉ
  que cào xỉ

  Kinh tế

  bộ phận tách bọt
  bộ phận tháo bọt
  cào có đục lỗ để cào muối
  sự trôi hạt
  thiết bị tách sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X