• /ˈskɪmɪŋ/

  Hóa học & vật liệu

  sự hớt váng
  sự tách bọt
  sự tách xỉ

  Kỹ thuật chung

  bọt váng
  sự hớt bọt
  sự múc xỉ nổi

  Kinh tế

  sự hớt
  sự vớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X