• /´sla:nt¸waiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác slantingly

  Phó từ

  Nghiêng, xiên, lệch
  a picture hanging slantwise
  một bức tranh treo lệch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X