• /'hæηiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự treo
  Sự treo cổ
  ( (thường) số nhiều) rèm; màn; trướng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dốc, đường dốc xuống
  hanging committee
  ban xét duyệt tranh triển lãm

  Tính từ

  Treo
  hanging bridge
  cầu treo
  Đáng treo cổ, đáng chết treo
  a hanging look
  bộ mặt đáng chết treo
  a hanging matter
  một tội ác có thể bị kết án treo cổ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiểu treo
  hanging buttress
  tường chống kiểu treo
  sự ốp tường

  Kỹ thuật chung

  giàn giáo treo
  sự móc
  sự treo
  tile hanging
  sự treo tấm ốp
  treo
  free-hanging chain curtain
  màn chuỗi treo tự do
  hanging arch
  vòm treo
  hanging beam
  dầm treo
  hanging bearing
  gối treo
  hanging bearing
  ổ treo
  hanging buttress
  tường chống kiểu treo
  hanging clamp
  kẹp treo
  hanging garden
  vườn treo
  hanging glacier
  sông băng treo
  hanging gutter
  máng nước treo
  hanging gutter
  máng treo
  hanging indent
  sắp đoạn treo
  hanging jamb (hangingpost)
  trụ treo (của cửa)
  hanging jambs (post)
  trụ treo
  hanging lamp
  đèn treo
  hanging post
  trụ treo
  hanging roof
  mái treo
  hanging scaffold
  giàn giáo treo
  hanging scaffolding
  giàn giá treo
  hanging stage
  giàn giáo treo
  hanging stairs
  bậc thang treo
  hanging steps
  bậc cầu thang treo
  hanging stile
  trụ treo
  hanging structures
  kết cấu treo
  hanging theodolite
  máy kinh vĩ treo
  hanging valley
  thung lũng treo
  hanging wall
  vách treo
  hanging window
  cửa sổ treo
  hanging-type air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu treo
  hanging-type air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu treo
  hanging-up
  sự treo
  monorail with hanging cars
  băng chuyền treo đường ray đơn
  monorail with hanging cars
  đường ray đơn có xe treo
  tile hanging
  sự treo tấm ốp

  Địa chất

  sự treo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X