• Thông dụng

  Danh từ

  gờ giảm tốc
  Giải thích VN:(thông tục) chỗ gồ lên xây ngang đường để buộc các lái xe chạy chậm lại

  Từ đồng nghĩa

  road hump, speed bump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X