• /hʌmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bướu (lạc đà, người gù lưng...)
  Gò, mô đất
  (nghĩa bóng) điểm gay go (trong một cuộc thử thách)
  over the hump
  vượt qua được lúc gay go
  (từ lóng) lúc chán nản, lúc chán chường; lúc buồn phiền
  to have the hump
  chán chường, buồn phiền
  to give sb the hump
  làm cho ai chán chường

  Ngoại động từ

  Chất thành đống
  Làm gù, khom thành gù
  Vác cái gì trên vai
  to hump one's swag
  vác gói quần áo trên vai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  cái bướu niềng

  Kỹ thuật chung

  dốc gù

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  depression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X