• Giao thông & vận tải

  sự đi chậm dần lại

  Kỹ thuật chung

  sự hãm

  Kinh tế

  sự làm chậm lại (sản xuất...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X