• Thông dụng

  Danh từ

  Quỹ đen, quỹ cho những mục đích bất hợp pháp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiền (đề) đút lót, tiền (để) hối lộ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quỹ mua chuộc cán bộ
  quỹ đen
  quỹ dùng để hối lộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X