• /´smɔ:l¸skeil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được vẽ theo tỉ lệ nhỏ cho thấy ít chi tiết (về bản đồ, bản vẽ..)
  Qui mô nhỏ (về tầm cỡ, số lượng..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cỡ nhỏ
  quy mô nhỏ

  Kinh tế

  cỡ nhỏ
  quy mô nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X