• /smelt/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .smell

  Ngoại động từ

  Luyện, nấu chảy (quặng) để lấy kim loại trong quặng
  Có được (kim loại) bằng cách nấu chảy

  Danh từ, số nhiều .smelt, smelts

  (động vật học) cá ốt-me (cá nhỏ ăn được)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nung chảy

  Cơ - Điện tử

  (v) nấu chảy, nung chảy

  Kỹ thuật chung

  nấu chảy
  nóng chảy
  sự nấu chảy

  Kinh tế

  cá đặc trắng
  cá mướp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X