• (đổi hướng từ Smouldered)
  /´smouldə/

  Thông dụng

  Cách viết khác smolder

  Danh từ

  Sự cháy âm ỉ

  Nội động từ

  Cháy âm ỉ
  Âm ỉ, nung nấu (tình cảm)
  Biểu lộ sự căm hờn nung nấu, biểu lộ sự giận dữ đang cố kìm lại...
  his glance smouldered
  cái nhìn của anh ấy biểu lộ sự căm hờn đang nung nấu, cái nhìn của anh ấy biểu lộ sự giận dữ đang cố kìm lại

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cháy không hoàn toàn (nhiều khói)

  Kỹ thuật chung

  cháy âm ỉ
  sự cháy âm ỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X