• /ˌsoʊʃələˈzeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xã hội hoá
  Sự hoà nhập xã hội

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự hòa nhập xã hội
  tập thể hóa
  xã hội chủ nghĩa hóa
  xã hội hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X