• Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian quả đất quay quanh mình

  Kỹ thuật chung

  ngày mặt trời
  mean solar day
  ngày mặt trời thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X