• BrE & NAmE /mi:n/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng giữa, trung độ, trung gian
  (toán học) số trung bình; giá trị trung bình

  Tính từ

  Trung bình, vừa, ở giữa
  a man of mean stature
  người tầm vóc trung bình, người tầm thước
  the mean annual temperature
  nhiệt độ trung bình hằng năm
  (toán học) trung bình
  mean value theorem
  định lý giá trị trung bình
  Thấp kém, kém cỏi, tầm thường
  to be no mean scholar
  không phải là một thứ học giả tầm thường
  Tồi tàn, tiều tuỵ, tang thương, khốn khổ
  a mean house in a mean street
  một căn nhà tiều tuỵ trong một khu phố tồi tàn
  Hèn hạ, bần tiện, bủn xỉn
  to be mean over money matters
  bủn xỉn về vấn đề tiền nong
  (thông tục) xấu hổ thầm
  to feel mean
  tự thấy xấu hổ
  Lành nghề; thành thạo
  no mean something
  cừ; chiến
  he is no mean stuntman
  anh ta là một cátcađơ tuyệt vời

  Ngoại động từ, động tính từ quá khứ là .meant

  meant
  nghĩa là, có nghĩa là
  these words mean nothing
  những chữ này không có nghĩa gì hết
  Muốn nói
  what do you mean?
  ý anh muốn nói gì?
  Định, có ý định, muốn, có ý muốn
  I mean to go early tomorrow
  tôi định mai sẽ đi sớm
  does he really mean to do it?
  có thật nó có ý định làm cái đó không?
  Dự định, để cho, dành cho
  I mean this for my son
  tôi dự định cái này dành cho con trai tôi
  Có ý nghĩa lớn, đáng giá, đáng kể
  your friendship means a great deal to me
  tình bạn của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi
  to mean mischief
  có ác ý
  to mean well (kindly) by (to, towards) someone
  có ý tốt đối với ai
  to mean business
  có ý định nghiêm túc

  Cấu trúc từ

  by all means; by all manner of means
  bằng đủ mọi cách, bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ giá nào
  Tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn
  the happy/golden mean
  phương kế hành động ôn hoà

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trung bình // giá trị trugn bình; phương tiện; phương pháp
  by all means
  bằng mọi cách;
  by any means
  bằng bất kỳ cách nào;
  by means of
  gián tiếp, bằng phương pháp;
  by no means
  không có cách nào;
  in the mean
  ở (mức) trung bình
  mean of a function
  (giải tích ) giá trị trung bình của hàm
  mean of observation
  trung bình quan trắc
  arithmetic mean
  trung bình cộng
  assumed mean
  trung bình giả định
  asymptotic(al) mean
  trung bình tiệm cận
  class mean
  số trung bình trong lớp
  combinatorial power mean
  (thống kê ) trung bình luỹ thừa tổ hợp
  controlling mean
  phươgn tiện [điều khiển, điều chỉnh]
  engaging means
  (máy tính ) phương tiện cho chạy
  geometric mean
  trung bình nhân
  harmonic mean
  trung bình điều hoà
  measuring means
  (máy tính ) phương tiện đo lường
  modified mean
  trung bình cải biên
  population mean
  kỳ vọng lý thuyết
  power mean
  (thống kê ) trung bình luỹ thừa
  pulse generating mean
  (máy tính ) thiết bị máy phát xung
  quadratic mean
  (thống kê ) bình phương trung bình
  sample mean
  trung bình mẫu
  true mean
  trung bình chân thực
  universe mean
  kỳ vọng lý thuyết; giá trị trung bình của tập hợp tổng quát, trung bình tổng quát
  unweighted mean
  (toán kinh tế ) trung bình không có trọng lượng
  weight means
  trung bình có trọng lượng

  Cơ - Điện tử

  Giá trị trung bình, trị số trung bình, phươngthức, biện pháp

  Xây dựng

  trung du

  Kỹ thuật chung

  bình quân
  phương pháp
  phương tiện
  số trung bình
  trung bình

  Kinh tế

  bình quân
  số trung bình
  số hạn giữa
  số hạng giữa
  trung bình
  trung hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X