• /¸səlidifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặc lại, sự rắn lại; sự đông đặc
  Sự củng cố

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự hóa cứng, sự đông cứng

  Xây dựng

  sự đông lại (bêtông)

  Kỹ thuật chung

  sự củng cố
  sự cứng lại
  sự đông đặc
  sự đóng rắn
  sự hóa cứng
  sự hóa đặc
  sự hóa rắn

  Kinh tế

  sự động đặc
  sự đóng rắn
  sự nguội lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X